Силви Дамянов
Силви Дамяновмаг. инженер - C.E.O.
Строителство на сгради и съоръжения със специализация „Строителни конструкции”
Драгомир Денков
Драгомир Денковархитект HMONP
Константин Казаков
Константин Казаковпроф. д.т.н. инж.
Строителна механика
Георги Франгов
Георги Франговпроф. д-р инж.
Хидрогеология и инженерна геология
Анита Хандрулева
Анита Хандрулевадоц. д-р инж.
Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Владимир Матуски
Владимир Матускидоц. д-р инж.
Промишлено и гражданско строителство със специализация „Конструкции” и „Геодезия”
Валентин Димитров
Валентин Димитровмаг. инженер
Транспортно строителство
Васил Мърваков
Васил Мърваковмаг. инженер
Телекомуникационни мрежи

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС